Truyện Ta Có Thể Gia Tăng Độ Thuần Thục (Cật Điềm Bất Bàn)

Ta Có Thể Gia Tăng Độ Thuần Thục

Ta Có Thể Gia Tăng Độ Thuần Thục

Tác giả:
Cật Điềm Bất Bàn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Người giả bị đụng
Mới nhất:
Chương 416: Vay (1 ngày trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 46 người đánh giá
Trương Hạo đạt được một cái trò chơi hệ thống.

Từ đó, hắn cả cái nhân sinh đều phảng phất biến thành một trò chơi.

Tu luyện một lần Thiếu Dương cọc, độ thuần thục thêm một.

Tu luyện một lần La Hán Quyền, độ thuần thục thêm một, độ thuần thục (100/ 100), La Hán Quyền đại viên mãn.

Thời gian rất lâu Trương Hạo đều cho là mình đạt được một cái có cày cấy mới có thu hoạch, cần cù giản dị hệ thống.

Thẳng đến... Hắn nhìn thấy độ thuần thục đằng sau thêm ra tới dấu cộng... .