Truyện Ta Có Thần Cấp Vô Địch Hệ Thống (hạ thiên xuyên tha hài)

Ta Có Thần Cấp Vô Địch Hệ Thống

Ta Có Thần Cấp Vô Địch Hệ Thống

Tác giả:
hạ thiên xuyên tha hài
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đồ phá hoại ái tình
Mới nhất:
Chương 1212: Đại Kết Cục (3 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 35 người đánh giá
Tốt nghiệp đại học Lưu Tiểu Viễn bởi vì Thất Tình ngoài ý muốn đạt được "Thần Cấp vô địch hệ thống", mà Thần Cấp vô địch hệ thống bên trong có các loại ngưu xoa nhân vật có thể triệu hoán.

Từ đó, tại Thần Cấp vô địch hệ thống trợ giúp dưới, Lưu Tiểu Viễn vượt qua mang ngươi trang bức mang ngươi bay, mang ngươi Liêu Muội mang ngươi này cuộc sống hạnh phúc.
Hơn 900 chương
Kim Đậu - Nguyệt Phiếu - View Cao bạo chương