Truyện Ta Có Nhất Kiếm (Thanh Phong Loan)

Ta Có Nhất Kiếm

Ta Có Nhất Kiếm

Tác giả:
Thanh Phong Loan
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cái kia một bộ váy trắng!
Mới nhất:
Chương 296: Chết trước ngu xuẩn nhất! (17 phút trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 48 người đánh giá
Ta có nhất kiếm, ra khỏi vỏ tức vô địch!

Cảnh giới: Củu Trọng,Tiên Thiên, Thần Anh, Chân Pháp, Vạn Pháp, Thông U, Thần Phách, Ngự Không cảnh, Phá Không cảnh, Diệt Không cảnh, là Địa Pháp cảnh, Thiên Pháp cảnh, Tiểu Kiếp cảnh, Đại Kiếp cảnh, Pháp Kiếp cảnh...