Truyện Ta Có Một Tòa Vô Địch Thành (Bát Nguyệt Phi Ưng)

Ta Có Một Tòa Vô Địch Thành

Ta Có Một Tòa Vô Địch Thành

Tác giả:
Bát Nguyệt Phi Ưng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1. Mười hai Diêm La
Mới nhất:
Chương 655. Không quen mao bệnh (1 tuần trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 7 người đánh giá
Trương Đông Vân xuyên việt rồi, mang theo một cái vô địch thành hệ thống.

Thân là thành chủ, bất luận thành chủ bản nhân trước mắt ra sao tu vi, chỉ cần ở vào vô địch thành phạm vi bên trong, chính là vô địch.

Bất luận cái gì tồn tại đều không thể tổn thương Trương Đông Vân, mà hắn có thể chúa tể thành nội hết thảy sinh linh sinh tử.

Đồng thời, tòa thành này đem không ngừng thăng cấp, không ngừng mở rộng.

Một thành bao trùm một nước, một thành bao quát một giới, thẳng đến một thành bao quát Chư Thiên Vạn Giới...