Truyện Ta Có Một Thanh Đại Yêu Đao (Dực Ngư)

Ta Có Một Thanh Đại Yêu Đao

Ta Có Một Thanh Đại Yêu Đao

Tác giả:
Dực Ngư
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Tu hành từ nhận thức chữ bắt đầu
Mới nhất:
Chương 110: Gặp lại Hàn Khuynh Thành (4 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 6 người đánh giá
Cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì đầy trời thần phật.

Ở trước mặt ta, tất cả một đao cắt đứt!

Sở Phong nhấc theo một thanh Yêu Đao, đem cái này thiên thọc cái thông suốt!

Chém giết yêu ma, được yêu ma thiên phú.

Trảm Âm Quỷ, được tiềm hành chi lực.

Trảm Mị Ma, được mị hoặc chi đồng.

Trảm Ác Giao, được khống thủy thần thông.

Trảm Kim Ô, đến Thái Dương Thần Hỏa.

. . .

Sở Phong nhấc theo đao, bước dài trước, dung ngàn vạn yêu ma thiên phú, càng có thể mở khóa các loại thần bí đao hồn, chế bá thiên địa, khuấy động phong vân.