Truyện Ta Có Một Điện Thoại Ở Đan Điền (Đan kỳ thiên hạ)

Ta Có Một Điện Thoại Ở Đan Điền

Ta Có Một Điện Thoại Ở Đan Điền

Tác giả:
Đan kỳ thiên hạ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tô Động
Mới nhất:
Chương 262: Tổ chức thành đoàn thể tới (3 tuần trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 16 người đánh giá
Điện thoại dị biến, tọa trấn Đan Điền. Có thể tụ Tiên Thiên Chân Lực, nhưng tra thế gian Thiên Đạo, nhưng dò xét cơ duyên công đức. Nhưng lục vô địch đạo pháp.

Nơi này có cao siêu phương pháp tu hành, có mạnh mẽ Thần Ma tung hoành, có yêu vật làm hại Thiên Hạ.

Người khác tu luyện là pháp bảo phi kiếm, Tô Động tu luyện, là một bộ trí năng điện thoại.