Truyện Ta Có Một Cái Tiến Hóa Điểm (Bảo Thạch Miêu)

Ta Có Một Cái Tiến Hóa Điểm

Ta Có Một Cái Tiến Hóa Điểm

Tác giả:
Bảo Thạch Miêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ma kính ma kính nói cho ta
Mới nhất:
Chương 58: Ta, cuối cùng vẫn là ta (11 giờ trước)

Đánh giá

6.8
Đã có 4 người đánh giá
Đinh, của ngài tấm gương tiến hóa điểm +1, tiến hóa thành ma kính;

Đinh, của ngài bút lông ngỗng tiến hóa điểm +1, tiến hóa thành vận mệnh bút;

Đinh, của ngài đồng hồ bỏ túi tiến hóa điểm +1, tiến hóa thành thời gian chuông...

Chư thần khôi phục, thần quốc lại xuất hiện, đi vào súng pháo cùng sắt thép thế giới Tần Nam, dựa vào vô hạn tiến hóa năng lực, bước lên một đoạn phi phàm con đường!