Truyện Ta Có 10 Vạn Lần Thiên Phú (Vân Tiểu Phật)

Ta Có 10 Vạn Lần Thiên Phú

Ta Có 10 Vạn Lần Thiên Phú

Tác giả:
Vân Tiểu Phật
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Huyết mạch phản tổ ? Thôi diễn cực hạn!
Mới nhất:
Chương 407:: Một lưới bắt hết (Đại Kết Cục ) (1 tuần trước)

Đánh giá

Tần Vũ xuyên việt Huyền Thiên giới, thu được 10 vạn lần thiên phú!

Ẩn thế Tần gia các lớn Lão Tổ, lệ rơi đầy mặt: "Tiểu tổ tông a, mình có thể hay không tu luyện a ? Thành tựu vô địch, quét ngang một giới, trăm ngàn năm là đủ a!"

Tần Vũ: "Lão Tổ, đột phá còn muốn tu luyện à ?"

Đang khi nói chuyện, ở phá 1 cấp, xúc động thiên địa lôi đình.

Cổ lão Đan Thánh: "Ngàn năm tìm đồ, hôm nay. . . Hôm nay chung quy không giao tổ sư, chỉ cần Tần Vũ nguyện bái sư, Thánh Phẩm đan dược như đường đậu, tùy tiện ăn! Dốc hết khi ta còn sống, cũng làm đúc ra một vị đan đạo Đại Đế!"

Trận Đạo Thánh Tôn: "Bái sư lão phu môn hạ, cấm chế đại trận, tùy ý sử dụng, cần thiết tư nguyên, coi như ở trong cấm địa lão phu cũng đi tới một lần! Lão gia hỏa, ngươi sao dám tranh ? Thật coi ta cái này thứ tư sát trận là ăn chay ?"

Tần Vũ yên lặng xem một lần luyện đan Luyện Trận cơ sở sách, đột phá đại sư cảnh, yên lặng nhìn hai người, cần bái sư ?


Cửu Trọng Thiên thượng khuyết, chỉ ta là Chân Tiên

Huyền huyễn full 407 chương '


Converter Lạc Tử