Truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Nằm Mơ (Hà Nhạc)

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Nằm Mơ

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Nằm Mơ

Tác giả:
Hà Nhạc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Ác mộng
Mới nhất:
Chương 59: Ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu (3 tuần trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 9 người đánh giá
Tẩy Kiếm Các đệ tử Lục Nhân có thể tiến vào cái này đến cái khác mộng cảnh, ở trong giấc mộng tu luyện.

Lục Nhân: Ta chỉ muốn an tĩnh nằm mơ, thế nhưng là hệ thống ngươi an bài cho ta làm sao tất cả đều là ác mộng?

còn rất ít chương . top tiềm lực quidian