Truyện Ta Chỉ Có Hai Ngàn Năm Trăm Tuổi (Bộ Hành Thiên Hạ)

Ta Chỉ Có Hai Ngàn Năm Trăm Tuổi

Ta Chỉ Có Hai Ngàn Năm Trăm Tuổi

Tác giả:
Bộ Hành Thiên Hạ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Ta chỉ có hai ngàn năm trăm tuổi
Mới nhất:
Chương 18: Tiền thưởng thu hoạch cơ (2 tháng trước)

Đánh giá

Hai ngàn năm trăm tuổi Tô Diệp sống đến mình 22 tuổi xuyên việt về cổ đại ngày đó, đương một "chính mình" khác sau khi xuyên việt, hắn trùng hoạch mình trường trung học thân phận học sinh, chính thức mở ra mình cao quang nhân sinh. Cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, văn võ cửu lưu, không một không hiểu."Ta chỉ muốn hảo hảo sống cái này một trăm năm, chớ chọc ta, chọc ta ta cho hết các ngươi chùy trở về!"