Truyện Ta Cái Gì Cũng Hiểu (Tuấn Tú Tài)

Ta Cái Gì Cũng Hiểu

Ta Cái Gì Cũng Hiểu

Tác giả:
Tuấn Tú Tài
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 00: Một bát mì Dương Xuân (Thẩm Hoan phiên bản)
Mới nhất:
Chương 780: 8 ức mua đứt? Quá ít! (23 giờ trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 15 người đánh giá
Thiên không sinh Thẩm Hoan, ngàn năm như đêm tối.

Đây là một cái muốn bay lên bản thân người trùng sinh, đạt được một cái không thế nào nghiêm chỉnh hệ thống về sau, thú vị sinh hoạt cố sự.

(Đã kịp t/g)