Truyện Ta Biết Gian Lận (Ngân Sương Kỵ Sĩ)

Ta Biết Gian Lận

Ta Biết Gian Lận

Tác giả:
Ngân Sương Kỵ Sĩ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đồng hồ cát
Mới nhất:
Chương 22: Mời (1 tháng trước)

Đánh giá

Nào đó Tinh Vũ thiên tài: Ta tu luyện một năm bù đắp được người bình thường tu luyện ba năm.

Ngô Kiệt: Ta tu luyện một trăm năm.

Nào đó Tinh Vũ yêu nghiệt: Ta tu luyện một năm bù đắp được người bình thường tu luyện mười năm.

Ngô Kiệt: Ta tu luyện một ngàn năm.

Đây là một cái nghiêm túc bật hack gian lận cố sự.

☢☢Nếu bạn thấy truyện hay, hãy ủng hộ converter bằng cách cách sau đây.
☢1. Bình luận nhiều vào.
☢2. Đề cử Nguyệt Phiếu
☢3. Vote sao cho truyện với điểm cao nhất.
☢4. Tặng đậu (nếu có)