Truyện Ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc Vị Hôn Thê (Hí Ngữ Lưu Niên)

Ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc Vị Hôn Thê

Ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc Vị Hôn Thê

Tác giả:
Hí Ngữ Lưu Niên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vị hôn thê
Mới nhất:
Chương 3489: Vĩnh sinh dao! (1 tuần trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 8 người đánh giá
Ở giới lính đánh thuê, hắn là tiếng tăm lừng lẫy lính đánh thuê đại đế.

Ở y giới, hắn là tái tạo xương thịt người chết thần y.

Bởi vì một giấy hôn ước, long lặn đô thị.

Sẽ nhìn thấu, thông y thuật, duyệt hết sức thiên hạ tuyệt sắc.

Ở nơi này phồn hoa thành phố lớn, đúc thuộc về hắn thần thoại.

Say nằm đầu gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ.