Truyện Ta! Bán Tình Báo (Nê Đông)

Ta! Bán Tình Báo

Ta! Bán Tình Báo

Tác giả:
Nê Đông
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Tiểu trấn mới mở quán rượu
Mới nhất:
Chương 300:: Thú Tộc chi thần (2 tháng trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 20 người đánh giá
Ta là đại lục ở bên trên ngưu bức nhất tình báo sư.

Chỉ cần ngươi cấp nổi giá tiền, tình báo không là vấn đề.

Bao quát Tinh Linh Nữ Vương trên mông có mấy khỏa nốt ruồi, bao quát đại lục Thập Đại Cấm Địa bên trong có bảo bối gì, ta đều biết.

Trần Thiên ngưu bức hống hống nói.

Tinh Linh Nữ Vương: ". . ."

Tộc trưởng tộc người lùn: ". . ."

Long Tộc tộc trưởng: ". . ."

Ma Pháp Công Hội: ". . ."

Dong Binh Công Hội: ". . ."

Thập Đại Đế Quốc nguyên thủ: ". . ."

+ Cvt: Đảo Là Nhà a,k,a Sói xuất phẩm

+ Main lầy lội, bựa nên ai thích main nghiêm túc cẩn thận nhảy hố

+ Hố chưa check độ nguy hiểm nên cân nhắc trước khi nhảy /denm

**** Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương