Truyện Ta Bạn Gái Là Ác Nữ (Hải Để Mạn Bộ Giả)

Ta Bạn Gái Là Ác Nữ

Ta Bạn Gái Là Ác Nữ

Tác giả:
Hải Để Mạn Bộ Giả
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đồ ngốc mới yêu đương
Mới nhất:
Chương 5: Vừa thối lại bẩn vận động (1 tuần trước)

Đánh giá

Bất hạnh ngoài ý muốn bỏ mình Bắc Tú hồn xuyên đến một vị Nhật Bản học sinh cấp ba trên mình, bị ép bắt đầu tại Nhật Bản du học hành trình, ngay sau đó hắn trải qua cẩn thận suy nghĩ, quyết định vì lần này nhân sinh đọ sức một cái cao khởi điểm.

Chơi? Không chơi, học tập!

Yêu đương? Không yêu đương, học tập!

Mục tiêu trên danh giáo, ai cũng đừng cản!