Truyện Tống Mạn Chi Tà Ác Tổ Chức (Mạc Hậu Lão Gia Gia)

Tống Mạn Chi Tà Ác Tổ Chức

Đánh giá

9.9
Đã có 8 người đánh giá
"Thiếu niên, nghe nói ngươi cảm thấy nhân sinh tịch mịch, sắp rữa nát, không biết sinh mệnh ý nghĩa ở đâu sao?

Vừa lúc, ta chỗ này có một phần giúp ngươi minh bạch sinh mệnh hàm nghĩa chân chính điện tử khế ước, ngươi ở đây "Yes" nơi đó đánh dấu √, ngay lập tức sẽ có thể biến thân thành tốc độ phi hành 10 Mach hình người xúc tu quái, tiến giaiLV 6 Hokage, bước trên đi trước Tây phương Địa Phủ Phân Bộ Seireitei, hoặc tìm kiếm vĩ đại bảo tàng hải tặc lữ đồ!

Nếu như lập tức ký hợp đồng, còn phụ tặng Thanh Đồng Thánh Đấu Sĩ cùng khoản Mã Hầu Thiêu Tửu chiến y, cùng nhất kiện Athena tự tay viết ký tên Ultraman biến thân Ipad ah!"

Bạch Kỳ Ca có rất nhiều chức nghiệp, chuyên môn cho thiếu hiệp chế tạo kỳ ngộ đáy vực thần bí Cao Tăng Mộng Tinh đại sư

Chuyên môn cho Chuunibyou thiếu niên biếu tặng thần kỳ pháp bảo Doraemon Yêu Hoàng

Chuyên môn cho các nhân vật chính làm kịch tình phản phái đại Boss Bát Kỳ xà ma.

Người sống một đời, không nhất định không muốn làm nhân vật chính, cũng có thể làm một vị đại lượng chế tạo nhân vật chính chức nghiệp lão gia gia


HƠN 800C. BOOM TẤN TOP ĐẦU HBOOKER, WEB ĐỒNG NHÂN NGANG HÀNG B.FALOO. BỘ NÀY ĐƯỢC COI LÀ NHẤT THƯ PHONG THẦN. LƯỢNG TỪ HƠN 3K 1 CHƯƠNG NÊN TÍNH RA BẰNG HƠN 1K5 CHƯƠNG TRUYỆN KHÁC.

TRUYỆN KHÔNG HẲN LÀ ĐỒNG NHÂN, KHÔNG HẲN LÀ VÔ HẠN LƯU, KHÔNG HẲN LÀ VÕNG DU, KHÔNG HẲN LÀ ĐÔ THỊ, KHÔNG HẲN LÀ DỊ GIỚI..