Truyện Sư Phụ Của Ta Tất Cả Đều Là Nữ Đế (Thủy Miểu)

Sư Phụ Của Ta Tất Cả Đều Là Nữ Đế

Sư Phụ Của Ta Tất Cả Đều Là Nữ Đế

Tác giả:
Thủy Miểu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sư phụ ta có đại bối cảnh 1. Sư phụ của ta bọn họ (13)
Mới nhất:
Chương 59. Vẽ trận (13) (5 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 6 người đánh giá
Thành tựu Vân Thiên Tông duy nhất một tên đệ tử, Bồ Cung cho tới nay đều tại bảy vị nữ sư phó dưỡng dục ra đời sống. Thẳng đến có một ngày, ý hắn bên ngoài biết được chính mình đại sư phụ là đời trước chấp chưởng Thiên Địa Nữ Đế. Sau đó hắn phát hiện, toàn bộ Vân Thiên Tông, chỉ có hắn một cái là phàm thai, của chính mình bảy vị sư phó tất cả đều là ngày xưa chấp chưởng qua Thiên Địa Nữ Đế! "Ta gọi Bồ Cung, nhưng ta kỹ năng rất nhiều, thật rất nhiều." Thân kiêm thất nữ đế truyền thừa Bồ Cung ngang dọc thiên địa.......

Đánh mặt , vả mặt . Trang bức. Đạo diễn các diễn viên các nhân vật phụ cũng nhận giải osca :))