Truyện Sống Lại Tục Nhân Một Viên (Hạt Bán Thân)

Sống Lại Tục Nhân Một Viên

Sống Lại Tục Nhân Một Viên

Tác giả:
Hạt Bán Thân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tối không thống khổ cái chết
Mới nhất:
Chương 120: Chúc rượu (7 tháng trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 7 người đánh giá
Ở này dung tục xã hội, nếu muốn sống được có tôn nghiêm, ngươi trừ theo dung tục, không còn cách khác!

Sống lại trước Vương Bột không biết rõ đạo lý này, vì lẽ đó hắn:

Nhà tan!

Người vong!

Thê cách!

Tử tán!

Sau khi sống lại, Vương Bột cuối cùng đã rõ ràng rồi dung tục xã hội, tục nhân giữa đường, tiền tài vì là vương đạo lý!