Truyện Sống Lại Thập Niên 80 Làm Nông Dân Mới (Kim 01)

Sống Lại Thập Niên 80 Làm Nông Dân Mới

Sống Lại Thập Niên 80 Làm Nông Dân Mới

Tác giả:
Kim 01
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Năm 80 một cái giấy trắng vậy niên đại
Mới nhất:
Chương 2496: Không có lại trọng sinh thật tốt (đại kết cục ) (1 tháng trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 6 người đánh giá
Trọng sinh cải cách mở ra lúc đầu 80 năm nông thôn, hết thảy đều là qua đi hết thảy lại đều là bắt đầu, tân khiêu chiến bắt đầu rồi, lúc này đây vai chính nhân sinh lại nên như thế nào soạn nhạc?