Truyện Sơn Thần Tại Đô Thị (Tạo Mộng Sư Đồ Đồ)

Sơn Thần Tại Đô Thị

Sơn Thần Tại Đô Thị

Tác giả:
Tạo Mộng Sư Đồ Đồ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Ta thành Sơn Thần
Mới nhất:
Chương 664: Bồ tát cầu hôn (1 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 16 người đánh giá
Người ở rể Lâm Nam bởi vì ngoài ý muốn dung hợp một cái Sơn Thần Thần Cách, vốn cho rằng vận mệnh sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, nhưng khi hắn nhìn trước mắt Phồn Hoa Đô Thị thì mắt trợn tròn. Sơn Đô không, làm cái Sơn Thần còn có cái lông tác dụng a. . . .
By (◣_◢)Vɪя͢ʊ͋s