Truyện Sơn Hải Bát Hoang Lục (Lạc Thủy)

Sơn Hải Bát Hoang Lục

Sơn Hải Bát Hoang Lục

Tác giả:
Lạc Thủy
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 - Quyển 1: Núi mưa có khách từ xa
Mới nhất:
Chương 58: Huyết hải đồng mưu cướp thuyền (16 giờ trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 7 người đánh giá
Xuống dốc Man Hoang Vu tộc, một tên thiếu niên lặng yên kế thừa thất truyền nhiều năm Chúc Do cấm chú, nhập Đại Tấn thế gia, khuấy động Bát Hoang phong vân .

Đâm cái người rơm, rủa chết địch thủ, Kim Thiền lột xác, Trảm Tiên Phi Đao .

Phật đạo tranh chấp, thế gia ám đấu, môn phái kịch chiến, các tộc xưng bá .