Truyện Sơn Câu Thư Họa Gia (Vong Tam Xuyên)

Sơn Câu Thư Họa Gia

Sơn Câu Thư Họa Gia

Tác giả:
Vong Tam Xuyên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vì bia mà đến
Mới nhất:
Chương 200: Còn thư pháp giới 1 cái thanh tịnh (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Nho nhỏ trong hốc núi, chế bút, vớt giấy, luyện mực, đục nghiễn, nhất đại thư hoạ mọi người, tác phẩm dĩ giả loạn chân.

Thiên cổ bút pháp, lúc truyền đến nay, đến này cương lĩnh người, độc một mình ta mà thôi.

Hẹn tác phẩm? Thật xin lỗi, năm nay đã xếp đầy.

Thư hoạ đại sư? Thật xin lỗi, ta không phải, ta chỉ là trong hốc núi vô danh tiểu bối.