Truyện Sinh Vật Luyện Kim Sổ Ghi Chép (Chân phí sự)

Sinh Vật Luyện Kim Sổ Ghi Chép

Sinh Vật Luyện Kim Sổ Ghi Chép

Tác giả:
Chân phí sự
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tai họa liên tục
Mới nhất:
Hoàn thành cảm nghĩ (5 ngày trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 1 người đánh giá
Sừng hươu, hổ nhãn, ngựa răng, người cầm đầu (tai trâu), thân rắn, cá chép lân, Hổ chưởng, ưng trảo, đuôi lươn làm một thể vì Long

Đầu sư tử, sừng hươu, hổ nhãn, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu liền làm một thể vì Kỳ Lân

Hồng trước, lân sau, cổ rắn, đuôi cá, cổ cò uyên nghĩ, Long văn, lưng rùa, miệng yến, gà mỏ, năm màu bị giơ vì Phượng Hoàng.

Bầu trời đại dương cùng trên vùng đất đều có cơ sở ngầm của ta.

Ngô Ưu: "Thượng đế năng lực hiện tại đang nắm giữ trong tay ta!"