Truyện Sinh Tử Ma Quân

Sinh Tử Ma Quân

Sinh Tử Ma Quân

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Cả tộc bị diệt chỉ mình hắn sống sót qua đêm kinh hoàng đó. Hắn được lão Bộc hi sinh tính mệnh mới cho hắn sống sót chạy thoát. Mười năm sau hắn quay lại và thề nhất định sẽ diệt toàn bộ những người , gia tộc đã tham gia diệt gia tộc của hắn và hắn Là Phá Thiên