Truyện Silicon Valley Đại Đế (Bách sát)

Silicon Valley Đại Đế

Silicon Valley Đại Đế

Tác giả:
Bách sát
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Peter thúc thúc một nhà
Mới nhất:
Chương 645: Williams bảo hiểm (hai hợp một) (1 tuần trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 53 người đánh giá

1984 năm, hắn sáng tạo Cisco.

1985 năm, hắn sáng tạo Amazon và Netscape.

1988 năm, hắn sáng tạo Yahoo.

Năm 1989, hắn sáng tạo Google.

Năm 1990, hắn sáng tạo tức thời Phần Mần Giao Tiếp ICQ.

Năm 1994, hắn sáng tạo Youtube.

Năm 1995, hắn sáng tạo Facebook.

Năm 2000, Hollywood thần phục!

Năm 2000, Apple quỳ.

Trong tương lai, hắn được xưng là Internet cha; trong tương lai, tất cả mọi người gọi hắn Silicon Valley đại đế; trong tương lai, hắn tài phú vượt qua Bill Gates 100 lần. Hắn cũng là một đời truyền thuyết —— Xuyên Việt Nhân Sĩ!


~
Truyện Siêu yy đô thị...

-Ko tinh thần tung hoa (tung của)
-Main là người mỹ trọng sinh....

X_X k xem tiếc nha, 1 bộ khá hiếm ...
TTTT