Truyện Siêu Thứ Nguyên Gaming Center (Thần Thoại Vô Song)

Siêu Thứ Nguyên Gaming Center

Đánh giá

9
Đã có 29 người đánh giá
【 B.faloo mạng tiếng trungA cấp hợp đồng tác phẩm: Siêu thứ nguyên Gaming Center 】

Râu Trắng: Một ngày không chơi game, cả người khó chịu!

Diệp Thần: Ngươi thẻ hội viên cần sung trị!

Keng! Hội viên Râu Trắng sung trị thành công, thu được: Trái Ác quỷX 1(động vật hệ Huyễn Thú chủng)!

có gì để nhìn, ta mới(chỉ có) không nhìn, đời này cũng không thể nhìn! -- Uchiha Madara!

Diệp Thần: Hôm nay lần thứ ba Ninja đại chiến, phát sóng!

. . .

Luffy: Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng xem thường thiếu niên nghèo, ta là muốn trở thành Đấu Khí Vương nam nhân!

Diệp Thần: Đấu khí hóa mã, để cho ngươi huyễn tưởng tan biến!

Naruto: Ngã Dục Phong Thiên!

Diệp Thần: Ngươi không phải phải làm Hokage sao?

Diễm Linh Cơ: Diệp Thần ca ca, ta muốn bên trên, ta muốn bên trên ~~~

Diệp Thần: Lời này của ngươi nói ngược, nhìn ngươi thế nào cũng là ở phía trên cái vị kia.

Tokisaki Kurumi: A lạp a lạp, nhân gia thật muốn ăn ngươi ni!

Diệp Thần: . . .


TRUYỆN FREE, 272C TXT. HẾT TXT TA MUA ẢNH SCAN. CẦU BUFF KIM SA, HỎA TINH, KIM ĐẬU.