Truyện Siêu Thứ Nguyên Chiến Tranh Trò Chơi (Phi Tường De Lại Miêu)

Siêu Thứ Nguyên Chiến Tranh Trò Chơi

Siêu Thứ Nguyên Chiến Tranh Trò Chơi

Tác giả:
Phi Tường De Lại Miêu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1:, tiền tài quốc gia
Mới nhất:
1591. Hoàn bổn cảm nghĩ (2 tuần trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 58 người đánh giá
"Xin hỏi. . . Ngài thiếu tiền sao?" Ngày nào đó, một cái tên là JOKER tên đột nhiên xuất hiện ở La Triệt trước mặt, như vậy quay hỏi hắn, "Có muốn tới hay không một hồi trò chơi? Đem tương lai mình làm làm tiền đặt cuộc thẻ đánh bạc, đến một hồi tiền tài trò chơi!"

-----------------------------------------------------------------