Truyện Siêu Thần Thoại Hàng Lâm (Thiết Tốt)

Siêu Thần Thoại Hàng Lâm

Siêu Thần Thoại Hàng Lâm

Tác giả:
Thiết Tốt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hồng Mông tạo hóa kinh
Mới nhất:
Chương 536: Lục đạo Thương Sinh kiếm (3 tháng trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 16 người đánh giá
Công nguyên 2020 năm ngày mùng 9 tháng 9, thiên đạo Trí Năng "Hồng Mông" mang theo ( thần thoại ) đi tới Địa Cầu, mở ra thần thoại tu luyện thời đại.

Bất luận người nào đều có tư cách tiến vào thần thoại thế giới tiến hành tu luyện, thành Phật thành thánh, Vĩnh Sinh Bất Hủ.

Tần Dương, trọng sinh mà đến, chỉ vì bù đắp khuyết điểm, thổ tận tâm trong bất bình, khoái ý ân cừu, quân lâm thiên hạ.