Truyện Siêu Thần Sư Huynh (Kéo hắc)

Siêu Thần Sư Huynh

Siêu Thần Sư Huynh

Tác giả:
Kéo hắc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: La sư huynh
Mới nhất:
Chương 61 : 5 ngày sau, Tử Dương sơn điên! (2 tuần trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 12 người đánh giá
Siêu thần sư huynh tóm tắt: Một quyển quỷ dị sách cổ, hóa thành mắt thần dị năng, làm la thiên xuyên qua mà đến.
Chỉ điểm người khác tu luyện, liền có thể tăng lên mắt thần năng lực.
Mắt thần kham phá tu luyện chướng, kim khẩu chỉ điểm thông thiên đồ.
La thiên từ đây đi lên một cái có giáo vô loại, trợ công toàn trường bất quy lộ……
“Đúng rồi, kêu ta sư huynh!”