Truyện Siêu Thần Học Viện Chi Hư Không Kim Dực (Chức nghiệp Gà mờ)

Siêu Thần Học Viện Chi Hư Không Kim Dực

Siêu Thần Học Viện Chi Hư Không Kim Dực

Tác giả:
Chức nghiệp Gà mờ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lương Băng
Mới nhất:
Chương 421: Đại Kết Cục (3 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 5 người đánh giá
từ Quỷ Cốc Sạn Đạo té xuống Khương Kỳ, vốn cho là mình chết chắc, chưa từng nghĩ, vừa mở mắt lại đi vào Siêu Thần Học Viện Trái Đất, tại một cái thần bí hệ thống tác dụng dưới, hắn trở thành Siêu Cấp Chiến Sĩ, từ đó, hắn bước lên chỉ huy Trái Đất tiến vào Hư Không thời đại con đường. .