Truyện Siêu Thần Đạo Thuật (Đương Niên Yên Hỏa)

Siêu Thần Đạo Thuật

Siêu Thần Đạo Thuật

Tác giả:
Đương Niên Yên Hỏa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Cái này thế giới có quỷ
Mới nhất:
Chương 747: Tao ngộ Thương Hách yêu vương (1 ngày trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 83 người đánh giá
Ngươi chính cảm giác lực lượng không đủ, lực lượng + 1,

Ngươi tu luyện Kim Chung Tráo, võ công đẳng cấp + 1,

Ngươi nhặt đến một bản đạo kinh, ngộ tính + 1,

Ngươi đối thủ lực lớn vô cùng, Kim Chung Tráo đại viên mãn, ngươi đem Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Hoành Luyện toàn bộ + 1, luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đối thủ đao không chém nổi, sụp đổ tự sát.

. . .

Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, ngươi đã vô địch thiên hạ!