Truyện Siêu Thần Đạo Thuật (Đương Niên Yên Hỏa)

Siêu Thần Đạo Thuật

Siêu Thần Đạo Thuật

Tác giả:
Đương Niên Yên Hỏa
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Cái này thế giới có quỷ
Mới nhất:
Chương 904: Thế giới thăng cấp (đại kết cục) (1 tuần trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 5 người đánh giá
Ngươi chính cảm giác lực lượng không đủ, lực lượng 1,

Ngươi tu luyện Kim Chung Tráo, võ công đẳng cấp 1,

Ngươi nhặt đến một bản đạo kinh, ngộ tính 1,

Ngươi đối thủ lực lớn vô cùng, Kim Chung Tráo đại viên mãn, ngươi đem Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Hoành Luyện toàn bộ 1, luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đối thủ đao không chém nổi, sụp đổ tự sát.

. . .

Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, ngươi đã vô địch thiên hạ!