Truyện Siêu Thần Chế Tạp Sư (Linh Hạ Cửu Thập Độ)

Siêu Thần Chế Tạp Sư

Siêu Thần Chế Tạp Sư

Tác giả:
Linh Hạ Cửu Thập Độ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngươi tốt, thế giới
Mới nhất:
Chương 787: Thần Minh sinh ra (hạ) (1 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 4 người đánh giá
Chế Tạp Sư ( Chế Thẻ Sư ) là một chức nghiệp phổ thông rất lợi hại.

Nói đơn giản là đem các loại năng lực, huyễn cảnh, hình tượng...phong trang (phong ấn) vào trong thẻ, sau đó dùng thẻ kích hoạt tính năng các năng lực đó để sử dụng.

Lục Minh ban đầu dự định là một Hàm Ngư, bây giờ hắn có một cái không thể tưởng tượng Hàm Ngư - Hắn muốn đem toàn bộ thế giới phong trang bên trong Thẻ bài.

Mộng tưởng muốn là có thể mộng, vạn nhất nếu như thực hiện được thì sao?

P/s : Truyện có rất nhiều chương có số lượng chữ bằng 2 chương truyện khác.
Truyện hài, hố nhiều, não nhảy liên tục.