Truyện Siêu Phẩm Mệnh Sư (Cửu đăng hòa thiện)

Siêu Phẩm Mệnh Sư

Siêu Phẩm Mệnh Sư

Tác giả:
Cửu đăng hòa thiện
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Khởi tử hoàn sinh
Mới nhất:
Chương 226: Đệ tử Trương Nguyên Nham, liều chết can gián (8 giờ trước)

Đánh giá

7.3
Đã có 1 người đánh giá
Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm đức ngũ đọc sách, lục danh thất tướng bát kính thần, cửu giao quý nhân thập dưỡng sinh!

Mệnh chữ đi đầu, đây là tiên thiên chi mệnh, không thể sửa đổi.

Sau đó, đọc sách, hành thiện tích đức, quảng giao bạn tốt, gọi là cải mệnh.

Mệnh có nặng nhẹ, nhưng không quý tiện.

Có tiền chớ làm yêu, vô sự chớ đoán mệnh.

Làm một vị chứng xơ cứng teo cơ một bên người bệnh, Tô Thần dưới cơ duyên xảo hợp, đến cây liễu truyền đạo, vì tự cứu, đi đến một đầu cải mệnh con đường.