Truyện Siêu Năng Nông Dân Công (Tung Hoành Thiên Hạ)

Siêu Năng Nông Dân Công

Siêu Năng Nông Dân Công

Tác giả:
Tung Hoành Thiên Hạ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chi giáo nữ sinh viên
Mới nhất:
Chương 12: Đụng phải đại Audi (8 tháng trước)

Đánh giá

Hồi hương dân công ngẫu nhiên được Thái Bình Đạo Thư, thu Quỷ Hồn, sửa đường cái, làm cây ăn quả trồng trọt vườn, mở sân nuôi gà, mở quán thịt rừng, khai hoang núi xây ôn tuyền hội sở, có thể phát tài biết làm giàu, dẫn dắt các hương thân đi lên phú quý đường.

Thực Bệnh quỷ thôn phệ bệnh khí, Chiêu Tài quỷ tài nguyên mãnh tiến, Trường Thọ quỷ liên miên ích thọ, Ngực To quỷ ngực phẳng biến cự nhũ, Mỹ Dung quỷ đem bà mập biến mỹ nữ, Đoạn Đầu quỷ dọa người, quỷ tinh nghịch gây sự, Vận May quỷ từng bước thăng chức, Keo Kiệt quỷ thích chiếm tiện nghi. Bảo Tháp trấn bầy quỷ, bầy quỷ cho ta dùng, không có làm không được, chỉ có không nghĩ tới.