Truyện Siêu Cấp Vũ Thần (Ngữ Thành)

Siêu Cấp Vũ Thần

Siêu Cấp Vũ Thần

Tác giả:
Ngữ Thành
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 Lâm Mục
Mới nhất:
Chương 3712: Tĩnh an chi nộ (2 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 22 người đánh giá
Nghèo túng thế gia đệ tử Lâm Mục, ngẫu nhiên được Trảm Tiên Phi Đao, có thể cắn nuốt thần ma chúng sinh, thấu thị thiên địa vạn vật, từ đây khốn long thăng thiên, thế không thể đỡ.

Một bước võ thần, một bước tử thần, phi đao nơi tay, trảm cường địch, bại thiên kiêu, đạp trời cao, nuốt sao trời, rồng ngâm cửu tiêu, tiếu ngạo sinh tử, thành tựu võ đạo chi thần!

Mây đen che lấp mặt trời mưa gió tới, đằng xà thừa sương mù càn khôn phá;

Trời cao che mắt ngân hà loạn, muôn đời thiên thu tôn Thần Vương.

Đạo: main đi theo con đường này. dung hợp nhiều hệ thống tu: để dung hợp thì phải tu luyện qua. là người thứ 2 tu luyện qua. giống như sáng tạo 1 hệ thống tu luyện vậy
. . . . Tôn Giả, vương giả, quân chủ, lão tổ, cổ tổ, khí cảnh, nguyên cảnh, vô cảnh, hợp số cảnh, Hoàng giả cùng Thánh nhân