Truyện Siêu Cấp Vị Diện Giao Dịch Võng (Đóng Giữ Hoả Tinh)

Siêu Cấp Vị Diện Giao Dịch Võng

Siêu Cấp Vị Diện Giao Dịch Võng

Tác giả:
Đóng Giữ Hoả Tinh
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vị Diện Giao Dịch Võng (Smiley )
Mới nhất:
Chương 503: Kỳ thực ta vừa rồi cứu vớt Trái Đất (đại kết cục ) Smiley (1 tháng trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 62 người đánh giá
Làm Hà Hiểu Phong mở ra "Vị Diện Giao Dịch Võng" lúc, cuộc đời của hắn theo này cải biến .

Võ hiệp vị diện Đại Hiệp: "Hà đại gia, ngươi máy chơi game có thể trả lại cho ta sao ? Hoàng Đế rất yêu mến a, ta cho ngươi Võ Công Bí Tịch!"

Khoa Huyễn vị diện Cơ Giáp Sư: "Hà đại gia, lần trước ngươi nói Iron Man ta đã làm xong, ngươi cái kia Thái Cực Quyền lúc nào dạy ta à? Ta Thái Cực cơ giáp tài liệu đều chuẩn bị xong!"

Ma pháp vị diện Ma Đạo Sư: "Hà đại gia, ngươi có Bát Quái Đồ giảng giải sao? Ta suy luận ra thật nhiều Ma pháp trận, đúng, ngươi muốn ma pháp thủy tinh nhẫn kim cương đã điêu khắc được rồi!"

Tiên Hiệp vị diện Chân Tiên: "Hà đại gia, « Đạo Đức Kinh » phía sau cái kia đoạn lời đến cuối cùng là cái gì ? Ta đây có Tiên Đan ngươi có muốn hay không ?"

...

Dùng đô thị văn minh tài phú, cùng các vị diện giao dịch . Hà Hiểu Phong theo này đi trên(lên) đỉnh phong, tiền tài ? Mỹ nữ ? Bản Đại Gia còn thiếu sao?

(quyển sách đã ký hợp đồng, xin yên tâm cất dấu )

Truyện hay.