Truyện Siêu Cấp Nháy Mắt Hạ Gục Hệ Thống (Thần nồi nồi)

Siêu Cấp Nháy Mắt Hạ Gục Hệ Thống

Siêu Cấp Nháy Mắt Hạ Gục Hệ Thống

Tác giả:
Thần nồi nồi
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Siêu Cấp Nháy Mắt Hạ Gục Hệ Thống
Mới nhất:
Chương 5: Đánh Chết Boss (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 2 người đánh giá
gô thiên xuyên qua dị giới đạt được siêu cấp nháy mắt hạ gục hệ thống, phàm là những người cản đường toàn nháy mắt hạ gục! Mục tiêu của ta là: “Đi lên dị giới đỉnh, nghênh thú vạn giới mỹ nữ!” Thiên tài? Nháy mắt hạ gục! Yêu thú? Nháy mắt hạ gục! Thần ma? Nháy mắt hạ gục! Mỹ nữ? Giây…… Tính, cái này vẫn là mang về lại nháy mắt hạ gục đi!