Truyện Siêu Cấp Hiến Tế Hệ Thống (Phổ đốn)

Siêu Cấp Hiến Tế Hệ Thống

Siêu Cấp Hiến Tế Hệ Thống

Tác giả:
Phổ đốn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thất tình hiến tế giả 0
Mới nhất:
Chương 124: Jake Sully đầu nhập vào (3 năm trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 12 người đánh giá
thu được siêu cấp hiến tế hệ thống, hiến tế tất cả đồ vật, thu được thiên địa ban thưởng, hiến tế đạt đến điều kiện, là có thể thu được thiên địa ban tặng bảo vật, công pháp, dị năng, thuộc tính điểm, đồ vật. Tất cả không thiếu gì cả!
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
MỌI NGƯỜI ĐÁNH GIÁ 10 ĐIỂM CUỐI MỖI CHƯƠNG CHO MÌNH NHÉ, XIN CẢM ƠN
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
MỌI NGƯỜI XEM THẤY HAY NHỚ VOTE SAO NHÉ, XIN CẢM ƠN