Truyện Siêu Cấp Hệ Thống Nhân Sinh (Hải Giá Lý)

Siêu Cấp Hệ Thống Nhân Sinh

Siêu Cấp Hệ Thống Nhân Sinh

Tác giả:
Hải Giá Lý
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Siêu Cấp Rút Thưởng Hệ Thống
Mới nhất:
Chương 346: Gánh Nặng Đường Xa (2 năm trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 27 người đánh giá
Thi vào trường cao đẳng còn một tháng, đống cặn bả Chu Phi đạt được rút số hệ thống.

Đánh nhau không được? Hình Ý Quyền, Thái Cực Quyền, Bát Quái Chưởng, Kim Chung Tráo, cường hóa sức mạnh mấy giây chung đánh bể đối thủ !

Chỉ số thông minh không được? Thi rớt tín chỉ? Học cặn bã? Kia đều không gọi chuyện, trí lực cường hóa chỉ số thông minh vẫy mười cái đường phố ! Nửa phút trí chướng biến trở thành thiên tài.

Không biết chơi bóng rổ sẽ không đá banh? Rút ra ! Sẽ không chạy như gió lốc? Rút ra ! Không biết làm cơm? Rút ra ! Sẽ không dưới cờ? Rút ra ! Chữ viết nát? Rút ra ! Không có tiền hoa? Rút ra !
-----------
***Convert đầu tay mong ko ném đá