Truyện Siêu Cấp Đô Thị Truyện Thuyết (Trầm Nhập Thái Bình Dương)

Siêu Cấp Đô Thị Truyện Thuyết

Siêu Cấp Đô Thị Truyện Thuyết

Tác giả:
Trầm Nhập Thái Bình Dương
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thức tỉnh
Mới nhất:
Nói xin lỗi kiêm sách mới tuyên bố (3 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Từng giúp Nữ Oa vá lại trời từng cùng Đại Vũ trị qua nước từng cùng Khương Thượng theo đuổi cá từng đối với lão tử bàn về hành lang từng hướng Bắc Du Hải Mộ Thương Ngô đã từng một kiếm Tiêu Dao vào thanh minh. . .

Làm ứng kiếp mà sinh Giang Hải Lưu thứ chín đời thức tỉnh hắn phát hiện mình đối mặt với trước đó chưa từng có khảo nghiệm.

Văn minh hiện đại chủ thế giới siêu phàm thống trị trong thế giới thần bí khó lường dị thế giới đại kiếp buông xuống mà hắn hết lần này tới lần khác mất đi một thân vô thượng thần thông pháp lực còn có đếm không hết nhân quả liên luỵ!

Lại vào tu hành nói thử tay nghề vãn Thiên Khuynh ngang dọc Tam Giới thành tựu vĩnh hằng bất diệt siêu cấp truyền thuyết!