Truyện Siêu Cấp Dị Thú Hệ Thống (Bích Nhan Quân)

Siêu Cấp Dị Thú Hệ Thống

Siêu Cấp Dị Thú Hệ Thống

Tác giả:
Bích Nhan Quân
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngực lớn thư ký, ngây thơ thiếu nữ
Mới nhất:
Chương 533: Đại kết cục (3 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 24 người đánh giá
Tổng điểm vote 82491 Cuối cùng nhân khí 28023 Tuần nhân khí 17

Hắn là phổ thông chuyển phát nhanh Tiểu Ca, bị thần bí trò chơi hệ thống chọn trúng, trở thành có thể chưởng khống các loại Sơn Hải dị thú siêu cấp cường giả, mở ra thông hướng Dị Thế Giới tư cách.

Mà lại nhìn hắn như thế nào mang theo mấy con kỳ hoa Thượng Cổ Dị Thú tung hoành các giới, mua chuộc Trân Bảo!

Tác phẩm nhãn hiệu cười vang, trạch nam, hệ thống lưu, vị diện