Truyện Siêu Cấp Binh Vương Mỹ Nữ Quân Đoàn (Obama Tổng Thống)

Siêu Cấp Binh Vương Mỹ Nữ Quân Đoàn

Siêu Cấp Binh Vương Mỹ Nữ Quân Đoàn

Tác giả:
Obama Tổng Thống
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Có chuyện xưa nữ nhân
Mới nhất:
Chương 31 : Tập sát (2 năm trước)

Đánh giá

Hắn là siêu cấp binh vương, càng là thế giới dưới đất vương giả. Trở về đô thị, hắn thành mỹ nữ tổng tài Thiếp Thân Bảo Tiêu. Vô địch thân thủ cuồng đạp ác thiếu, Thần Y Diệu Thủ Ngày vào Đấu Kim, các loại mỹ nữ mãnh liệt mà đến... Long lặn đô thị, chắc chắn tiếu ngạo cửu thiên! Từ đó, trong đô thị lại nhiều một cái siêu cấp binh vương truyền thuyết.ơ


☯ Cầu 100 điểm cuối chương - NGUYỆT PHIẾU _Cho 5 sao -v.v. ĐÂY LÀ NGUỒN ĐỘNG LỰC CHO MÌNH CVT