Truyện Sau Lưng Có Thành (Phi Tước Đoạt Bôi)

Sau Lưng Có Thành

Sau Lưng Có Thành

Tác giả:
Phi Tước Đoạt Bôi
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chỉ muốn ra khỏi thành
Mới nhất:
Chương 10: Công đạo khó tìm (1 tuần trước)

Đánh giá

Nếu như ta không có bị lão bản khai trừ, ta còn sẽ đi hay không tìm kiêm chức?

Nếu như ta không có lựa chọn đi làm cái nam bảo mẫu, ta còn biết tại dị thế giới có được một tòa thành sao?

Nếu như nhân tính bản thiện, ta hai tay còn biết sẽ không dính lên máu tươi?

Nếu như không có lựa chọn trở lại địa cầu, ta lại biết sẽ không trở thành thế giới khác chủ nhân mới?

(xây dựng loại tiểu thuyết, hoan nghênh vào hố)