Truyện Sau Khi Thông Quan Trò Chơi Ta Vô Địch (Cửu Thứ Tuyệt)

Sau Khi Thông Quan Trò Chơi Ta Vô Địch

Sau Khi Thông Quan Trò Chơi Ta Vô Địch

Tác giả:
Cửu Thứ Tuyệt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thông quan trò chơi
Mới nhất:
Chương 269: Miệng méo Long Vương? (13 giờ trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 11 người đánh giá
Hứa Thư không hiểu thấu đăng nhập vào trò chơi thế giới bên trong, trải qua ba năm cố gắng mới thật không dễ dàng thông quan, nhưng lại không cẩn thận xuyên qua đến một nơi xa lạ khác.

Sau đó hắn phát hiện, mình tựa hồ trở thành max cấp đại lão.

(vô địch lưu, một đường quét ngang)
p/s: hố mới

Cảnh giới: Ngưng Khí cảnh, Trúc Linh cảnh, Hợp Đan cảnh,Phân Thần cảnh...