Sát Tiên Truyện

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Sát Tiên Truyện

Sát Tiên Truyện

Tác giả:
Thiên Hạ Cửu Châu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Toàn thôn giết người
Mới nhất:
Chương 2087: Chiến tứ ác (1 ngày trước)

Đánh giá

8.1
Đã có 10 người đánh giá

Lầu cao cao trăm thước, tay hái tinh thần. Không dám cao giọng nói, sợ kinh thiên thượng nhân.

Tô Tranh, một cái sơn thôn nghèo đi ra thiếu niên, hắn lập thệ làm ác, muốn lên đồ tiên...