Truyện Sách Của Ngươi Có Độc (22 Đao Lưu)

Sách Của Ngươi Có Độc

Sách Của Ngươi Có Độc

Tác giả:
22 Đao Lưu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:? Này bẫy cha hậu trường
Mới nhất:
Chương 76:? Thần bí (10 tháng trước)

Đánh giá

Một lá thư một thế giới, nhất bút nhất nhân sinh.

Ngày nào đó, 'Lương Dã' liên lạc với một cái thế giới khác, mà hai người bút hạ, vừa vặn chính là đối phương thế giới bây giờ!

Hai người giống như là thế giới của đối phương Sáng Thế Thần, có thể thông qua văn tự tới thay đổi thế giới của đối phương!

Vì vậy, một trận trước đó chưa từng có giao dịch bắt đầu.

"Lương Dã, ngươi đang ở đây trong sách của ngươi viết nhất đoạn để cho ta trúng số nội dung cốt truyện đi, ta ở trong sách của ta viết một cái mỹ nữ tổng tài đuổi ngược ngươi, như thế nào đây?"

"Ngươi thư . Có độc a."