Truyện Rút Số Hệ Thống (nam sơn đại thúc)

Rút Số Hệ Thống

Rút Số Hệ Thống

Tác giả:
nam sơn đại thúc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
chương 1: ép trái
Mới nhất:
chương 120: thu học trò (3 năm trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 11 người đánh giá
nếu như ngươi là một quả người bình thường, cũng là ngoài ý muốn lấy được rút số hệ thống, ngươi muốn rút được cái gì đây? Nếu như công lực của ngươi còn là dừng lại ở hậu thiên cảnh giới, không đánh lại khi dễ ngươi người , làm sao bây giờ? Hệ thống người đẹp nói: “hừ, chủ nhân, hệ thống thăng cấp sau, rút ra cá sư phó làm thịt bọn họ đi!” ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡..

Ae like và vote 10* nha
Cầu kim đậu or nguyệt phiếu

1 ngày úp 20-30 chương, ae thoải mái tu luyện