Truyện Quy Nhất (Phong Ngự Cửu Thu)

Quy Nhất

Quy Nhất

Tác giả:
Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bảo an sắc
Mới nhất:
Chương 05: Quỷ dị hài cốt (6 tháng trước)

Đánh giá

Trước ngực thần bí Kim Long hình xăm, trong mộ quỷ dị hình người hài cốt, nói xong kỳ quái ngôn ngữ sắp chết khất cái, viễn cổ bia đá hiện đại văn tự, sở hữu những cái này đều thật sâu khốn nhiễu Ngô Trung Nguyên, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu . . .