Truyện Quỷ Dị Trò Chơi Không Gian

Quỷ Dị Trò Chơi Không Gian

Quỷ Dị Trò Chơi Không Gian

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

( hoan nghênh đi vào quỷ dị trò chơi không gian )

( nhắc nhở: Mời làm hết sức tìm kiếm manh mối sống sót! )

( trò chơi loại hình liên quan đến: Tìm ra lời giải, đào vong, đuổi bắt, sinh tồn, cực hạn... )

( ngươi tao ngộ ngoài ý muốn tiến vào thế giới trò chơi, cũng mở ra kinh tâm động phách trò chơi hành trình! )

Ps : Đẩy tác giả một cái khác áo lót tác phẩm ( thiên tài nhà tâm lý học ), cảm thấy trong quyển sách cho quá ít có thể đi nhìn bản này.