Truyện Quốc Y Vô Song (Bộ Lý Vô Thanh)

Quốc Y Vô Song

Quốc Y Vô Song

Tác giả:
Bộ Lý Vô Thanh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 001: Không làm liếm chó
Mới nhất:
Chương 009: Thật giống ngủ mỹ nhân (2 tháng trước)

Đánh giá

Lô Hỏa Cảnh Y Vương trùng sinh tại một cứu cực liếm chó trên thân, nhưng mà, hắn chỉ muốn yên lặng làm cái phong cách cặn bã nam.

Việc vì tự, tương lai vì chương, không tung hoành tiêu dao, nói cái gì sung sướng?

"Ta nâng kiếm sải bước. Kỵ huy quỷ vũ, quân có thấy sau lưng ta Bạch Cốt Như Sơn Chim Bay Tán Loạn?" —— Trần Bộ.